Je weet hoe je staat tegenover de meertaligheid op school of je school draagt er een duidelijke visie over uit. Alleen, wat betekent dat nu concreet? Welke activiteiten kun je doen die bij die visie passen? Je vindt hier een verzameling activiteiten voor in de klas en op school, die je op weg zetten. 
In de leeswijzer zie je hoe de activiteitenfiches zijn opgebouwd en gelinkt aan specifieke doelen, ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

Activiteiten

25 resultaten
Meer over Troostwoorden

Troostwoorden

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Je gebruikt troostwoorden in de thuistaal van het kind om een veilig gevoel te geven. De taal waarin je emoties uitdrukt is immers meestal de thuistaal. 

Meer over Zingen in alle talen

Zingen in alle talen

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Via muziek breng je verschillende talen binnen in de klas. Zo maken de kleuters kennis met de talige diversiteit als kenmerk van de eigen klas, de school en de maatschappelijke omgeving. 

 

 

Meer over Infosessie meertalige taalverwerving voor ouders

Infosessie meertalige taalverwerving voor ouders

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Zodra het talenbeleid is uitgewerkt, betrek je de ouders hierbij. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de visie van de school en de taalafspraken.
 

Meer over Leerlingen bereiden voor in de thuistaal

Leerlingen bereiden voor in de thuistaal

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Laat leerlingen met eenzelfde thuistaal een opdracht samen voorbereiden. Tijdens de voorbereiding gebruiken zij hun thuistaal. Dat maakt het gemakkelijker om voorkennis te activeren of de inhoud goed onder de knie te krijgen.

Meer over Taalafspraken maken

Taalafspraken maken

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Een gedragen talenbeleid is niet enkel afhankelijk van het schoolteam, maar ook van de leerlingen op school. Om het talenbeleid te doen werken, is het belangrijk om samen met de leerlingen de nodige afspraken te maken.

Meer over Interviews met leerlingen over meertalig zijn

Interviews met leerlingen over meertalig zijn

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Je maakt met de leerlingen filmpjes of audiofragmenten. Daarin vertellen ze over hun ervaringen met meertaligheid op school en in het dagelijks leven. Hoe is het om meertalig of eentalig te zijn?

Meer over Taal in de spotlight

Taal in de spotlight

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Toon interesse voor talen en zeker voor de thuistalen van de leerlingen. Anderstalige leerlingen ervaren vaak dat er een scheiding is tussen de wereld thuis en de wereld op school.

Meer over Geschreven en gesproken teksten over meertaligheid

Geschreven en gesproken teksten over meertaligheid

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Je biedt de leerlingen informatieve teksten aan over meertaligheid. Dit kan in de leesles, maar ook via interviews en filmpjes in een les waarin de mondelinge vaardigheden (luisteren en spreken) centraal staan.

Meer over De woordenboom / Het wonderkabinet

De woordenboom / Het wonderkabinet

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Roep de voorkennis van de kleuters op door ook de thuistaal en de thuiscultuur in te zetten.

Meer over Schrijven in je eigen taal

Schrijven in je eigen taal

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Je vraagt aan de kleuters om hun verhaal te vertellen bij de tekeningen die ze maken. Je laat daarbij toe dat ze dat eventueel in hun eigen taal doen.

Meer over Taal in de spotlight

Taal in de spotlight

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Maak verbinding met de kleuters door interesse te tonen in hun thuistaal en hun leefwereld. Ze ontdekken dan zelf de talige diversiteit in de eigen klas, de school en de maatschappelijke omgeving.

Meer over Talenpaspoort

Talenpaspoort

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Een talenpaspoort maken is een gemakkelijke manier om zicht te krijgen op de talen die leerlingen actief en passief kennen (hun taalrepertoire). Zo kun je nagaan welke talen ze gebruiken, met wie en in welke context.

Meer over Spreekwoorden uit de hele wereld

Spreekwoorden uit de hele wereld

© VGC

Spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen zijn vaak heel taaleigen. Ze geven de relatie tussen taal en cultuur weer. Daarom kan je spreekwoorden en uitdrukkingen meestal niet zomaar vertalen. Als je werkt met spreekwoorden en uitdrukkingen in verschillende talen, geef je die talen meteen een plaats in je klas.

Meer over Interviews met leerlingen over meertalig zijn

Interviews met leerlingen over meertalig zijn

© VGC

Je maakt met de leerlingen filmpjes of audiofragmenten. Daarin vertellen ze over hun ervaringen met meertaligheid op school en in het dagelijks leven. Hoe is het om meertalig/eentalig te zijn?

Meer over Taal in de spotlight

Taal in de spotlight

© VGC

Ook in het secundair onderwijs blijft het belangrijk dat je nog interesse toont voor de thuistalen van de leerlingen. Vaak zitten anderstalige tieners in twee verschillende werelden: de wereld van de school en de wereld thuis.

Meer over Taalafspraken maken

Taalafspraken maken

© VGC

Een gedragen talenbeleid is niet enkel afhankelijk van het schoolteam, maar ook van de leerlingen op school. Om het talenbeleid te doen werken, is het belangrijk om samen met de leerlingen de nodige afspraken te maken.

 

Meer over Talenpaspoort

Talenpaspoort

© VGC

Je kunt de leerlingen een talenpaspoort laten maken van de talen die ze zowel actief als passief kennen. Zo breng je in kaart welke talen ze gebruiken, met wie en in welke context...

Meer over Meertalig lezen

Meertalig lezen

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Zorg ervoor dat meertalige kinderen ook in aanraking komen met boeken waarin de taal en cultuur die ze van thuis uit meekrijgen aan bod komen. Boeken kunnen een brug slaan tussen de thuistaal, de cultuur en de schooltaal.

Meer over Unieke woorden

Unieke woorden

© VGC

In de meeste talen vind je woorden en uitdrukkingen die uniek zijn voor die taal. Ze geven een inkijkje in de cultuur die met die taal verbonden is.

Meer over Talenpaspoort

Talenpaspoort

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Je kunt de leerlingen een talenpaspoort laten maken van de talen die ze zowel actief als passief kennen. Zo breng je in kaart welke talen ze gebruiken, met wie en in welke context.

Meer over Zingen in alle talen

Zingen in alle talen

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Via muziek breng je verschillende talen binnen in de klas. Zo maken de leerlingen kennis met de talige diversiteit als kenmerk van de eigen klas, de school en de maatschappelijke omgeving.

Meer over Taalondersteunende apps en websites

Taalondersteunende apps en websites

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Natuurlijk beheers je niet alle talen die in je klas vertegenwoordigd zijn. Maak daarom gebruik van technologie om een handje te helpen. Als leerlingen hier zelf mee leren omgaan, hebben ze een uitgebreide toolkit bij de hand om hun taalvaardigheid te vergroten. 

Meer over Meertalig voorlezen

Meertalig voorlezen

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Voorlezen hoeft niet enkel in het Nederlands te gebeuren. Door anderstalige boekjes in de klas te brengen en meertalig voor te lezen, sla je de brug tussen de thuistalen van de kinderen en het Nederlands van op school.

Meer over Taalondersteunende apps en websites

Taalondersteunende apps en websites

© VGC

Boor de taalrijkdom van je leerlingen aan. Zet hun talenkennis in om de opstap naar het Nederlands te maken. Dit is verhelderend voor de leerlingen. Natuurlijk beheers je niet alle talen die in je klas vertegenwoordigd zijn. Maak daarom gebruik van technologie om een handje te helpen.

Meer over Infosessie meertalige taalverwerving voor ouders

Infosessie meertalige taalverwerving voor ouders

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Zodra het talenbeleid is uitgewerkt, betrek je de ouders hierbij. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de visie van de school en de taalafspraken.