Infosessie meertalige taalverwerving voor ouders

Scholen in een meertalige context doen meestal veel moeite om een gedragen talenbeleid uit te werken. Welke aanpak het meest geschikt is voor een school, hangt af van het team en de context van de school. Zodra het talenbeleid is uitgewerkt, betrek je de ouders hierbij. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de visie van de school en de taalafspraken. Toch is dat soms niet voldoende. Er bestaan immers veel misvattingen over talen leren.

Doelgroep
LO: 1e graad
LO: 2e graad
LO: 3e graad