Missie en visie

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft een lange geschiedenis van omgaan met meertaligheid in de grootstedelijke, multiculturele en superdiverse context. De zogenaamde ‘liberté du père de famille’ speelt daarin een belangrijke rol. Kinderen die in Brussel wonen, kunnen kiezen of ze naar een Nederlandstalige of Franstalige school gaan. Het gezinshoofd heeft de vrije keuze.

Het Nederlands is voor een minderheid van de Brusselaars de thuistaal. Zelfs in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel spreekt slechts een minderheid van de leerlingen thuis Nederlands.

Missie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) beschouwt meertaligheid in Brussel zonder meer als een rijkdom (zie ook Taalbeleid van de VGC). Ze biedt kansen voor inwoners en bezoekers van de stad. Tegelijkertijd brengt de meertaligheid belangrijke uitdagingen met zich mee. Hoe kunnen we op een goede manier omgaan met die meertaligheid? Wat betekent ze voor de positie van het Nederlands?

Deze context vergt een specifieke aanpak, zeker van het onderwijs. De VGC investeert daarom in kwaliteitsondersteuning van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het Onderwijscentrum Brussel speelt hierin een centrale rol.

Visie

De focus van het Onderwijscentrum Brussel is krachtig taalonderwijs Nederlands in de meertalige omgeving stimuleren. Het versterkt het Nederlands in en rondom de school vanuit een open en positieve houding naar andere talen.

Dit gaat hand in hand met de ambitie om de meertaligheid van alle kinderen en jongeren te bevorderen. Inzetten op die meertaligheid Nederlands, Frans en Engels in combinatie met de thuistalen, is essentieel voor de ontwikkeling van de Brusselse kinderen en jongeren. Het maakt hen sterker om te leven en te bewegen in een superdiverse samenleving en het kwalificeert hen voor later.

Met Brussel vol Taal willen we meertaligheid op school alle kansen geven.

© VGC - fotograaf Lander Loeckx