Over deze website

Brussel Vol Taal is een online toegangspoort naar informatie over en ondersteuning bij meertaligheid voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. De website kijkt met een Brusselse bril naar meertaligheid in het onderwijs.

Brussel Vol Taal verzamelt materiaal, gidst je erdoorheen, zorgt voor een logische opbouw en biedt overzicht.

Werk je in of voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel?

Brussel Vol Taal reikt je specifieke hulpmiddelen aan om zicht te krijgen op de talige diversiteit van je leerlingen en biedt hulp om eraan te werken op school. 
We bieden inzichten over hoe je de Nederlandse taalvaardigheid van de leerlingen kunt versterken met aandacht voor de thuistaal van de leerlingen. Hun taal is onlosmakelijk verbonden met hun identiteit en kan zelfs een opstap betekenen voor het leren van het Nederlands.
Uniek aan Brussel is dat de omgevingstaal niet de schooltaal is. Daarom moet er extra aandacht besteed worden aan het Nederlands.

Het is belangrijk samen te werken met de (anderstalige) ouders en hen de nodige informatie te geven om het taal-leren van hun kinderen te ondersteunen. Hulp nodig bij de samenwerking en communicatie met ouders? Neem een kijkje op www.communicerenmetouders.brussels.

Vind snel je weg op brusselvoltaal.be met deze korte video.

Brussel Vol Taal biedt je informatie en houvast om met de meertalige realiteit op school om te gaan:

Heb je als Brusselse leerkracht of schoolteam hierbij ondersteuning nodig? Het OCB ondersteunt.

Ten slotte kom je op deze website meer te weten over: 

Deze website is een initiatief van Onderwijscentrum Brussel.

© VGC

Voorstelling van Brussel Vol Taal op Child in the City World Conference 2023