Spreekwoorden uit de hele wereld

Spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen zijn vaak heel taaleigen. Ze geven de relatie tussen taal en cultuur weer. Daarom kan je spreekwoorden en uitdrukkingen meestal niet zomaar vertalen. Als je werkt met spreekwoorden en uitdrukkingen in verschillende talen, geef je die talen meteen een plaats in je klas.

Verken met je leerlingen spreekwoorden en uitdrukkingen in verschillende talen. Ga samen op zoek naar een passende vertaling en denk samen na over waarom bepaalde culturen en talen bepaalde zegswijzen gebruiken. Laat je leerlingen ook nadenken over zegswijzen in hun thuistalen.

Doelgroep
SO: 1e graad
SO: 2e graad
SO: 3e graad