Welkom bij Brussel Vol Taal

Brussel Vol Taal is een online toegangspoort naar informatie over en ondersteuning bij meertaligheid voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. De website kijkt met een Brusselse bril naar meertaligheid in het onderwijs. 

Als Brusselse stadsleerkracht ga je elke dag om met meertalige leerlingen. In je klas zitten moedertaalsprekers Nederlands samen met leerlingen die de taal nog moeten verwerven. Elke les vergt dus een spreidstand tussen leerlingen die vaardig zijn in het Nederlands en de leerlingen die dat nog niet zijn. 

Hoe ga je om met die vaardigheidsverschillen tussen leerlingen? En hoe zet je de meertalige bagage van leerlingen in om hun taalvaardigheid in de schooltaal te versterken? 

Deze website helpt je om deze vragen te beantwoorden: Brussel Vol Taal verzamelt materiaal, gidst je erdoorheen, zorgt voor een logische opbouw en biedt overzicht.

Brussel Vol Taal is in de eerste plaats bedoeld voor de Nederlandstalige scholen in Brussel. De website is een initiatief van het Onderwijscentrum Brussel (OCB), een dienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Vind snel je weg op brusselvoltaal.be met deze korte video.

1. Hoe leer je een taal?
© VGC - fotograaf Lander Loeckx

1. Hoe leer je een taal?

Voor je start: dit moet je weten over (meertalige) taalverwerving.
2. Wie zijn mijn leerlingen?
© VGC

2. Wie zijn mijn leerlingen?

Wat is het taalprofiel van je leerlingen? Hoe kom je dat te weten? Waarom heeft dat een invloed op je aanpak?
3. Aan de slag!
© VGC - fotograaf Lander Loeckx

3. Aan de slag!

Hoe ga je aan de slag op school? Wat is het profiel van je schoolteam? Hoe kom je tot een visie en acties op maat van je school?
Bronnen en achtergronden
© VGC - fotograaf Lander Loeckx

Bronnen en achtergronden

Meer achtergrondinformatie nodig? Hier vind je de bronnen waarop Brussel Vol Taal zich inspireert.
OCB ondersteunt
© VGC

OCB ondersteunt

Hoe helpt het Onderwijscentrum Brussel schoolteams bij vragen over meertaligheid? 
Visie en missie
© VGC - fotograaf Lander Loeckx

Visie en missie

Hoe ziet de Vlaamse Gemeenschapscommissie meertaligheid? Wat zijn haar ambities op het vlak van onderwijs? 
Wettelijk kader
© VGC - fotograaf Lander Loeckx

Wettelijk kader

Wat kan er en wat mag er (niet) volgens de regelgeving?