Geschreven en gesproken teksten over meertaligheid

Je biedt de leerlingen informatieve teksten aan over meertaligheid. Dit kan in de leesles, maar ook via interviews en filmpjes in een les waarin de mondelinge vaardigheden (luisteren en spreken) centraal staan.

Zo krijgen ze inzichten mee over meertaligheid, denken ze na over wat meertaligheid voor hen betekent, leren ze over de voordelen en de valkuilen. Je geeft de leerlingen een bijhorende verwerkingsopdracht: een schrijftaak of spreektaak (hun talenpaspoort vertellen, een debat over meertaligheid op school, etc.)

 

 

Doelgroep
LO: 3e graad