OCB ondersteunt

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt scholen bij het omgaan met meertaligheid via

Schoolondersteuning

 • OCB tekent ondersteuningstrajecten uit op vraag van Brusselse scholen in het Nederlandstalig onderwijs om
  • een schoolspecifiek talenbeleid uit te werken
  • een krachtig taalvaardigheidsonderwijs uit te bouwen, met aandacht voor de specifieke noden van de meertalige kinderen
 • OCB biedt uitgewerkte trajecten aan rond taal en meertaligheid die afgestemd worden op de context van de school:
  • ondersteuning bij het inzetten van de tool ‘Omgaan met meertaligheid op school’
  • vormingstraject voor schoolteams

Vormingen

 • Effectieve didactiek in de meertalige klas (LO - SO)
 • De kracht van correctieve feedback in taalverwerving (L2 - L3 - L4 - L5 - L6)
 • Frans in de basisschool (LO)
 • Anderstalige nieuwkomers (LO)
 • Demo Brussel Vol Taal

Op de website van het OCB vind je een volledig overzicht van de vormingen en leerlabo's. 

Leerlabo’s

Tijdens de leerlabo's wisselen leraren, directies en ondersteuners ervaringen uit. OCB organiseert deze leerlabo’s rond meertaligheid:

 • Leerlabo anderstalige nieuwkomers: zinvol en zelfstandig werk voor anderstalige nieuwkomers in de reguliere klas (LO)
 • Leerlabo anderstalige nieuwkomers: open gesprekstafel (LO)
 • Leerlabo Frans: aan de slag met materialen Frans (LO)

Op de website van het OCB vind je een een volledig overzicht van de vormingen en leerlabo's.

© VGC

Meer info? Contacteer het Onderwijscentrum Brussel

Onderwijscentrum Brussel
Marcqstraat 16-18
1000 Brussel
www.onderwijscentrumbrussel.be

Contacteer het OCB via