OCB ondersteunt

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt scholen bij het omgaan met meertaligheid via

Schoolondersteuning

 • OCB tekent ondersteuningstrajecten uit op vraag van Brusselse scholen in het Nederlandstalig onderwijs om
  • een schoolspecifiek talenbeleid uit te werken
  • een krachtig taalvaardigheidsonderwijs uit te bouwen, met aandacht voor de specifieke noden van de meertalige kinderen
 • OCB biedt uitgewerkte trajecten aan rond taal en meertaligheid die afgestemd worden op de context van de school:
  • ondersteuning bij het inzetten van de tool ‘Omgaan met meertaligheid op school’
  • vormingstraject voor schoolteams

Vormingen

 • Meertaligheid in de Brusselse scholen (KO - LO - SO)
 • De kracht van correctieve feedback in taalverwerving (L2 - L3 - L4 - L5 - L6)

Op de website van het OCB vind je een volledig overzicht van de vormingen en leerlabo's. 

Leerlabo’s

Tijdens de leerlabo's wisselen leraren, directies en ondersteuners ervaringen uit. OCB organiseert deze leerlabo’s rond meertaligheid:

 • Leerlabo meertaligheid: algemeen (KO - LO - SO)
 • Leerlabo anderstalige nieuwkomers: evalueren en rapporteren (LO)
 • Leerlabo anderstalige nieuwkomers: cultuursensitiviteit (LO)
 • Leerlabo Frans in de basisschool

Op de website van het OCB vind je een een volledig overzicht van de vormingen en leerlabo's. 

Lerende netwerken

 • Meertaligheid in het basisonderwijs: OCB nodigt basisscholen uit die een meertalig onderwijsprogramma uitwerken.
 • CLIL in het secundair onderwijs: Brussel telt enkele CLIL-scholen. OCB biedt deze scholen een platform om ervaringen uit wisselen, na te denken over het lesmateriaal en de didactiek.
© VGC

Meer info? Contacteer het Onderwijscentrum Brussel

Onderwijscentrum Brussel
Marcqstraat 16-18
1000 Brussel
www.onderwijscentrumbrussel.be

Contacteer het OCB via