OCB ondersteunt

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ondersteunt scholen bij het omgaan met meertaligheid via

Schoolondersteuning

 • OCB tekent ondersteuningstrajecten uit op vraag van Brusselse scholen in het Nederlandstalig onderwijs om
  • een schoolspecifiek talenbeleid uit te werken
  • een krachtig taalvaardigheidsonderwijs uit te bouwen, met aandacht voor de specifieke noden van de meertalige kinderen
 • OCB biedt uitgewerkte trajecten aan rond taal en meertaligheid die afgestemd worden op de context van de school:
  • ondersteuning bij het inzetten van de tool ‘Omgaan met meertaligheid op school’
  • vormingstraject voor schoolteams

Vormingen

 • Effectieve talendidactiek in een meertalige klas (LO-SO 1ste graad)
 • De kracht van correctieve feedback in taalverwerving (L2-L3-L4-L5-L6-SO 1ste graad)
 • Franse les in een meertalige klas. Hoe pak je dat aan? (LO)
 • Anderstalige nieuwkomers: een krachtig aanbod (LO)

Lerend netwerk

 • Talen(v)aardige scholen (LO-SO)

Dit lerend netwerk voorziet in drie bijeenkomsten waarin scholen:

 • uitwisselen over projecten die ze opzetten om de meertaligheid van de leerlingen te waarderen en in te zetten,
 • ervaringen delen over hoe ze de talige diversiteit positief kunnen aanwenden,
 • zoeken naar oplossingen voor vragen die leven over de talige diversiteit,
 • uitzoeken hoe ze het Nederlands kunnen stimuleren in die meertalige schoolcontext.

Op de website van het OCB vind je een volledig overzicht van de vormingen en de lerende netwerken. 

© VGC

Meer info? Contacteer het Onderwijscentrum Brussel

Onderwijscentrum Brussel
Marcqstraat 16-18
1000 Brussel
www.onderwijscentrumbrussel.be

Contacteer het OCB via