Partners in Brussel

Huis van het Nederlands Brussel

Scholen kunnen bij het Huis van het Nederlands terecht voor onder andere vorming en advies over duidelijke taal, infosessies op school voor ouders over het leren en oefenen van Nederlands in Brussel, conversatietafels Nederlands en lessen Nederlands voor ouders.

Naar de website

Ligo Brusselleer

Het Centrum voor Basiseducatie Ligo Brusselleer werkt aan geletterdheid en zelfredzaamheid van kortgeschoolde volwassenen. Het heeft voor scholen een specifiek aanbod zoals ‘Welkom in de klas’ en ‘Mijn kind gaat naar school. Ik ook!’. 

Naar de website

PIM (Partners in Meertaligheid)

PIM (Partners in Meertaligheid), een deelwerking van Foyer vzw ondersteunt meertalige gezinnen en kinderen. PIM biedt scholen infosessies voor ouders, educatief materiaal en doorverwijsmogelijkheden voor taalanalyse.

Naar de website

Ondersteuning Brusselse Bibliotheken (OBIB)

De dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBIB) van de VGC, ondersteunt de 20 openbare Nederlandstalige bibliotheken in Brussel op technisch en inhoudelijk vlak. OBIB ontwikkelt en ondersteunt samen met de bibliotheken leesbevorderende activiteiten en educatieve projecten.

Naar de website

HOPON

HOPON biedt opvoedingsondersteuning in regio Brussel. Naast advies, biedt HOPON ook gratis oudercafés, informatiesessies en vormingen op maat van scholen, bijvoorbeeld over meertalig opvoeden.

Naar de website

Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal 

Dankzij de VGC kunnen scholen tegen een sterk gereduceerd tarief sociaal tolken inschakelen van Brussel Onthaal voor moeilijke of complexe gesprekken.

Naar de website  

Spelen met taal

Brusselse speelpleinen vinden op deze website informatie en inspiratie om een speelplein uit bouwen waar taal geen drempel is, maar een springplank om samen plezier te beleven.

Naar de website

Ça klik

De website van 'Ça klik' bundelt alle initiatieven om met je leerlingen de Franse taal te (be)leven. Je vindt er ook informatie over taaluitwisselingen tussen scholen met initiatieven als Parlangi, Swap-Swap en Belgium On Stage. 

Naar de website