Brusselse praktijkvoorbeelden

Wil je graag de meertaligheid in jouw klas of op jouw school aanpakken? Zoek je nog hoe je de theorie naar de praktijk kunt vertalen? Vind hier activiteitenfiches met concrete ideeën. 

Zo doen zij het

In Brusselse scholen krijgt meertaligheid op diverse manieren een plek, gaande van eenmalige acties over projectweken tot structurele ingrepen in het lessenrooster. En alles daartussen.

Hier staan praktijkvoorbeelden die tonen hoe verschillende Brusselse scholen omgaan met meertaligheid. Bij 'Hoe leer je een taal?' en 'Aan de slag' vind je ook praktijkvoorbeelden. Laat je inspireren, probeer verschillende acties of methoden uit en ervaar wat voor jouw klas of school werkt. 

Wil jij ook een goed voorbeeld in de kijker plaatsen? Geef het door aan de onderwijsondersteuner op jouw school of contacteer het Onderwijscentrum Brussel. 

© VGC

Een klasbeeld maken met taalpaspoorten (BSGO Floréal)

In basisschool Floréal maakten alle klassen van de lagere school een talenpaspoort. De verschillende talenpaspoorten leveren een genuanceerd beeld van het taalrepertoire van de leerlingen. Om ook voluit die kindkennis te kunnen inzetten, maakte het zorgteam met die talenpaspoorten een klasbeeld van elke klas. Het hanteerde daarbij een kleurencode voor de verschillende talen die in de klas voorkwamen. 

Zo kregen ze nieuwe inzichten in het taalrepertoire van de kinderen en van de klasgroep. Ze deden daarbij enkele verrassende vaststellingen.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld. 

Een talenbeleid opstellen (GBS Van Asbroeck)

Een aantal jaar geleden was het onduidelijk voor de kinderen of ze andere talen dan het Nederlands mochten spreken op school. De meeste leerkrachten verboden het spreken van andere talen. Andere leerkrachten lieten wel verschillende talen toe in de klas. Zowel leerkrachten als leerlingen vroegen om een duidelijke visie en afspraken over het gebruik van talen in de school.

Er werd een traject opgestart met als doel een duidelijk talenbeleid op te stellen.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld. 

Talensensibilisering (GBS De Vijvers)

De Vijvers stapte mee in een project van de Erasmushogeschool om de thuistalen een plaats te geven in de school. Via studenten van de hogeschool ontdekten de leerkrachten hoe ze activiteiten rond talensensibilisering kunnen opzetten door de thuistalen van de leerlingen op een speelse manier te integreren.

Dankzij deze activiteiten zagen de leerkrachten hun leerlingen openbloeien. Ze waren betrokken, gemotiveerd en trots. Bovendien merkten de leerkrachten dat dit de spreekdurf in het Nederlands ten goede kwam. Daarnaast gaven de leerlingen van het zesde leerjaar in een bevraging aan dat ze de les er beter door begrepen.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld