Brusselse praktijkvoorbeelden

Wil je graag de meertaligheid in jouw klas of op jouw school aanpakken? Zoek je nog hoe je de theorie naar de praktijk kunt vertalen? Vind hier activiteitenfiches met concrete ideeën. 

Zo doen zij het

In Brusselse scholen krijgt meertaligheid op diverse manieren een plek, gaande van eenmalige acties over projectweken tot structurele ingrepen in het lessenrooster. En alles daartussen.

Hier staan praktijkvoorbeelden die tonen hoe verschillende Brusselse scholen omgaan met meertaligheid. Bij 'Hoe leer je een taal?' en 'Aan de slag' vind je ook praktijkvoorbeelden. Laat je inspireren, probeer verschillende acties of methoden uit en ervaar wat voor jouw klas of school werkt. 

Wil jij ook een goed voorbeeld in de kijker plaatsen? Geef het door aan de onderwijsondersteuner op jouw school of contacteer het Onderwijscentrum Brussel. 

© VGC

Een klasbeeld maken met taalpaspoorten (BSGO Floréal)

In basisschool Floréal maakten alle klassen van de lagere school een talenpaspoort. De verschillende talenpaspoorten leveren een genuanceerd beeld van het taalrepertoire van de leerlingen. Om ook voluit die kindkennis te kunnen inzetten, maakte het zorgteam met die talenpaspoorten een klasbeeld van elke klas. Het hanteerde daarbij een kleurencode voor de verschillende talen die in de klas voorkwamen. 

Zo kregen ze nieuwe inzichten in het taalrepertoire van de kinderen en van de klasgroep. Ze deden daarbij enkele verrassende vaststellingen.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld. 

Talensensibilisering (GBS De Vijvers)

De Vijvers stapte mee in een project van de Erasmushogeschool om de thuistalen een plaats te geven in de school. Via studenten van de hogeschool ontdekten de leerkrachten hoe ze activiteiten rond talensensibilisering kunnen opzetten door de thuistalen van de leerlingen op een speelse manier te integreren.

Dankzij deze activiteiten zagen de leerkrachten hun leerlingen openbloeien. Ze waren betrokken, gemotiveerd en trots. Bovendien merkten de leerkrachten dat dit de spreekdurf in het Nederlands ten goede kwam. Daarnaast gaven de leerlingen van het zesde leerjaar in een bevraging aan dat ze de les er beter door begrepen.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld

Talenpaspoorten in beeld (VBS Sint-Jozefschool Ukkel)

Dit schoolteam maakte per klas talenpaspoorten om de talenkennis van de kinderen in beeld te brengen. Nadien gingen ze hierover in gesprek. Ze koppelden er een activiteit aan die ervoor zorgde dat je in één oogopslag een beeld hebt van de talen die in de klas voorkomen. Elke klas gaf op een eigen manier vorm aan hun klasbeeld. Sommige klassen maakten blokkentorens, andere rijgden parels, kleurden staafdiagrammen of maakten affiches.

Meer weten? Download de infofiche  van dit praktijkvoorbeeld.

Taal in de kijker (VBS Sint-Juliaan De Vlindertuin)

Het team geeft de talige diversiteit van de leerlingen een structurele plek op school. Met de tool ‘Omgaan met talige diversiteit op school’ bracht het schoolteam zijn overtuigingen en attitudes in kaart. Hieruit bleek dat de teamleden de meertaligheid van de kinderen willen waarderen .

Meer weten? Download de infofiche  van dit praktijkvoorbeeld.

Terug naar boven

De Brusselse context gebruiken (Basisscholen Sint-Pieter en Sint-Guido Anderlecht)

In de kerstperiode knutselen de leerlingen zelf kerstballen en bedenken kerstwensen om erop te schrijven. Nadien delen ze die kerstballen uit aan bezoekers op de Grote Markt van Brussel.

Meer weten? Download de infofiche  van dit praktijkvoorbeeld.

Ouders in de kleuterklas (Basisschool Harenheide)

Uit de resultaten van de KOALA-test, de verplichte taalscreening bij vijfjarige kleuters, bleek dat sommige kleuters te weinig vaardig zijn in het Nederlands. Om hieraan te werken, zet de school in op thuisbetrokkenheid. De school stimuleert daarbij ook de interactie tussen ouders en kind in de eigen taal. Hoe vaardiger de kinderen zijn in hun thuistaal, hoe gemakkelijker het voor hen is om het Nederlands te verwerven.

Om die thuisbetrokkenheid te verhogen, nodigden de kleuters en de juf van de derde kleuterklas hun ouders uit op een activiteitennamiddag.

Meer weten? Download de infofiche  van dit praktijkvoorbeeld.

Samenwerken met partners (Imelda-Instituut)

Het Imelda-Instituut zet maximaal in om de taalverwerving van de leerlingen te versterken en hun taalregisters uit te breiden, zowel in het Nederlands als in de thuistalen. 

Algemeen merkt de school dat korte teksten en poëzie een toegangspoort vormen om teksten, lezen en schrijven aan te brengen bij de leerlingen en hun horizon te verruimen. De school schakelt partners en jarenlange interne expertise in om bij de leerlingen taal centraal te stellen zodat leerlingen ervaren dat taal een sociaal gebeuren is en dat taal deel uitmaakt van hun meerlagige identiteit en ze bepaalt en vormt. 

Meer weten? Download de infofiche  van dit praktijkvoorbeeld.

Terug naar boven

Appreciatie voor de inspanningen van meertalige leerlingen (GO!4cITy)

Voor veel leerlingen is het Nederlands geen gemakkelijke taal. Ook al gingen ze naar een Nederlandstalige basisschool, het Nederlands speelt buiten school een heel beperkte rol in hun leven. Ze voelen zich dan ook weinig verbonden met de taal en ze associëren ze met ‘alles wat moet’. Niet de meest bevorderlijke context om goed te leren.

Een leerkracht Nederlands van het tweede jaar realiseerde zich dat de leerlingen meertalig opgroeien en dat ze hiervoor weinig begrip krijgen. De leerkracht besloot om na de rapporten nog een bemoedigend bericht te sturen naar al haar leerlingen. 

Meer weten? Download de infofiche  van dit praktijkvoorbeeld.

Terug naar boven

Posters en spel over gevoelens (GO! Campus Kalevoet)

Voor de Week van het Nederlands 2023 met als thema 'gevoel en emotie' wilde de school het Nederlands als schooltaal op een positieve manier naar de leerlingen brengen. 

Zo zetten de taalcoördinatoren een postercampagne op met uitspraken van leerlingen die ze op een leuke manier in het Nederlands vertaalden. Ze ontwikkelden ook het spel 'Plak er een gevoel op' met Nederlandse woorden om gevoelens te uiten. 

Meer weten? Download de infofiche  van dit praktijkvoorbeeld.

Terug naar boven