Taal in de spotlight

Ook in het secundair onderwijs blijft het belangrijk dat je nog interesse toont voor de thuistalen van de leerlingen. Vaak zitten anderstalige tieners in twee verschillende werelden: de wereld van de school en de wereld thuis. Die werelden hebben elk hun eigen talen. Daar moeten ze mee leren omgaan.

In hun zoektocht naar hun identiteit, zetten ze zich af tegen alles ‘wat moet’. De schooltaal, het Nederlands, maakt daar deel van uit. Als je interesse in hun thuistaal toont, toon je meteen ook interesse in de leefwereld van de leerling. Door daar ruimte voor te maken, verklein je hun verzet tegen het Nederlands. Voor hen voelt die taal immers vaak opgelegd.

Doelgroep
SO: 1e graad
SO: 2e graad
SO: 3e graad