Maak een schoolprofiel

Wil je de talige diversiteit van je leerlingen structureel een plek geven op school, dan heb je een duidelijke, gedragen visie nodig over omgaan met de meertalige realiteit in grootstedelijk onderwijs. Die visie wordt in elke school beïnvloed door specifieke kenmerken zoals de ligging van de school, de samenstelling van de leerlingenpopulatie en de overtuigingen en attitudes van de leerkrachten. Het profiel van het schoolteam vormt dan ook het uitgangspunt om als school een aangepaste aanpak uit te werken.

Om het schoolprofiel in kaart te brengen, ontwikkelde het Onderwijscentrum Brussel de online tool ‘Omgaan met talige diversiteit op school’. Met deze tool krijg je als school zicht op de aanwezige inzichten, overtuigingen en attitudes ten aanzien van meertaligheid.

Alle teamleden beoordelen in deze tool dertig uitspraken. Het eerste gedeelte peilt naar de persoonlijke mening over taal en meertaligheid. Het tweede gedeelte geeft een beeld van de aanpak in de klas.

De tool verwerkt alle resultaten anoniem in een 'schoolrapport'. Enkel de school zelf kan dit rapport bekijken. Download hier een leidraad om dit rapport met je team te bespreken.

© VGC - fotograaf Raisa Vandamme

Jouw schoolprofiel in kaart brengen?

Ben je een Nederlandstalige school in Brussel?

Geef dan hier je school op. Je ontvangt een e-mail met een link naar de tool ‘Omgaan met talige diversiteit op school’. Die e-mail kun je doorsturen naar het hele schoolteam. Alle teamleden kunnen dan individueel en anoniem de bevraging invullen.

Let wel: alle schoolrapporten worden gewist tijdens de zomervakantie. Vanaf half augustus kun je jouw school eventueel opnieuw aanmelden voor een actueel schoolprofiel. 

Ben je een school van buiten Brussel?

Ook dan kan je het schoolprofiel in kaart brengen. Geef je school op en je ontvangt een e-mail met een link naar de tool ‘Omgaan met talige diversiteit op school’. Die e-mail kun je doorsturen naar het hele schoolteam. Alle teamleden kunnen dan individueel en anoniem de bevraging invullen.

Hoe maak je een schoolprofiel met de tool ‘Omgaan met talige diversiteit op school’?