Brusselse praktijkvoorbeelden

Wil je graag de meertaligheid in jouw klas of op jouw school aanpakken? Zoek je nog hoe je de theorie naar de praktijk kunt vertalen? Vind hier activiteitenfiches met concrete ideeën. 

Zo doen zij het

In Brusselse scholen krijgt meertaligheid op diverse manieren een plek, gaande van eenmalige acties over projectweken tot structurele ingrepen in het lessenrooster. En alles daartussen.

Hier staan praktijkvoorbeelden die tonen hoe verschillende Brusselse scholen omgaan met meertaligheid. Bij 'Hoe leer je een taal?' en 'Wie zijn mijn leerlingen?' vind je ook praktijkvoorbeelden. Laat je inspireren, probeer verschillende acties of methoden uit en ervaar wat voor jouw klas of school werkt. 

Wil jij ook een goed voorbeeld in de kijker plaatsen? Geef het door aan de onderwijsondersteuner op jouw school of contacteer het Onderwijscentrum Brussel. 

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

CRADLE-project (GO! Basisschool Campus Unesco)

De Unescoschool zet sterk in op meertaligheid en dat is zichtbaar in het talenbeleid. Er zijn duidelijke afspraken rond het taalgebruik in de klas en op de speelplaats. Daarnaast werkte de school een helder beleid uit voor de anderstalige nieuwkomers. De school is bovendien een STIMOB-school. Meertaligheid wordt hier dus als een kans gezien.

De Unescoschool stapte in het schooljaar 2017-2018 in het CRADLE-project, samen met partnerscholen in Bulgarije, Denemarken en Griekenland. De deelnemers kregen een opleiding en werkten nadien in hun eigen scholen concrete projecten uit op leerlingniveau.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

STIMOB (GO! Atheneum Etterbeek Basisonderwijs)

GO! Basisschool Atheneum Etterbeek creëert voor de leerlingen kansen om in hun latere studies, beroepsleven en privéleven het beste uit zichzelf te halen. De school gebruikt meertaligheid als een belangrijke steiger.

Vanuit dit idee organiseert de school sinds een tiental jaren STIMOB lessen voor het leergebied Frans vanaf de 3de kleuterklas tot het 6de leerjaar. Deze vorm van meertalig onderwijs sluit aan bij de Europese CLIL- methodologie en steunt op 5 principes.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

CLIL (GO! Atheneum Comenius Secundair Onderwijs)

Vanuit de visie ‘elk vak is een CLIL-vak’ besteedt elke leerkracht aandacht aan de vakinhoud én aan de taalverwerving. De school biedt CLIL-vakken aan. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld kiezen voor geschiedenis in het Frans. Daarnaast beschouwen de leerkrachten ook de vakken die in het Nederlands gegeven worden als een CLIL-vak. Op die manier verlagen ze de talige drempels voor de niet-Nederlandstalige leerlingen.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

CLIL (Meertalig Atheneum Woluwe Secundair Onderwijs)

Tijdens de CLIL-uren onderwijzen de leerkrachten niet-taalvakken in een vreemde taal. Elk leerjaar krijgt enkele vakken in een andere taal. Bijvoorbeeld: de eerste graad krijgt aardrijkskunde in het Frans, de tweede graad krijgt practica chemie in het Engels, etc. Die aandacht voor taal geldt niet enkel voor de CLIL-lessen. Ook in de Nederlandstalige lessen ligt de nadruk op taal.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

Werkgroep meertaligheid (Maria-Assumptalyceum, Laken)

In het Maria-Assumptalyceum in Laken veranderde de leerlingenpopulatie de afgelopen tien jaar heel sterk. De talige diversiteit nam toe en tegelijk verminderde de taalvaardigheid Nederlands van de leerlingen. 

De school riep een werkgroep meertaligheid in het leven om een gedragen taalbeleid uit te werken. De werkgroep zoekt naar een werkbare en effectieve aanpak om met de talige diversiteit om te gaan. 

Een leerkracht Nederlands werkte bovendien een lessenreeks uit rond meertaligheid voor de laatste graad. Luister naar hoe deze lessen een interessante schakel vormen in het talenbeleid. 

Meer weten? Luister naar de podcast van dit praktijkvoorbeeld.