Unieke woorden

In de meeste talen vind je woorden en uitdrukkingen die uniek zijn voor die taal. Ze geven een inkijkje in de cultuur die met die taal verbonden is.

Ga samen met je leerlingen op zoek naar zulke unieke woorden. Zijn er woorden die ze niet kunnen vertalen uit hun thuistaal? Kennen ze woorden in andere talen die ze niet vertaald krijgen?

Doelgroep
SO: 1e graad
SO: 2e graad
SO: 3e graad