Taalafspraken maken

Een gedragen talenbeleid is niet enkel afhankelijk van het schoolteam, maar ook van de leerlingen op school. Om het talenbeleid te doen werken, is het belangrijk om samen met de leerlingen de nodige afspraken te maken.

Ga in dialoog met je leerlingen en leg samen de afspraken vast. Stem hiervoor eerst af met je collega’s, zodat de afspraken die jij met de leerlingen maakt, niet radicaal indruisen tegen de afspraken die er op school zijn. Zorg ervoor dat respect tegenover alle talen het uitgangspunt is.

Denk na over welke talen leerlingen wanneer, waar en met wie mogen spreken. Zorg ervoor dat de afspraken getuigen van respect voor alle talen en dat je ook afspraken maakt om kliekjesvorming tegen te gaan.

Doelgroep
LO: 1e graad
LO: 2e graad
LO: 3e graad