Taal in de spotlight

Maak verbinding met de kleuters door interesse te tonen in hun thuistaal en hun leefwereld. Ze ontdekken dan zelf de talige diversiteit in de eigen klas, de school en de maatschappelijke omgeving. Mede dankzij de erkenning voor hun thuistaal, beleven ze plezier aan het spelen met talen en leren ze verschillende talen waarderen. Het scherpt hun taalgevoel (metalinguïstische kennis) voor alle talen aan.

Zet regelmatig de verschillende thuistalen in de spotlight in de klas of op school. Door de ouders te betrekken creëer je samen een positief en veilig klas- en schoolklimaat. Hoe doe je dat?

Doelgroep
KO: jongste kleuters
KO: oudste kleuters