Brusselse praktijkvoorbeelden

Wil je graag de meertaligheid in jouw klas of op jouw school aanpakken? Zoek je nog hoe je de theorie naar de praktijk kunt vertalen? Vind hier activiteitenfiches met concrete ideeën. 

Zo doen zij het

In Brusselse scholen krijgt meertaligheid op diverse manieren een plek, gaande van eenmalige acties over projectweken tot structurele ingrepen in het lessenrooster. En alles daartussen.

Hier staan praktijkvoorbeelden die tonen hoe verschillende Brusselse scholen omgaan met meertaligheid. Bij 'Wie zijn mijn leerlingen?' en 'Aan de slag' vind je ook praktijkvoorbeelden. Laat je inspireren, probeer verschillende acties of methoden uit en ervaar wat voor jouw klas of school werkt. 

Wil jij ook een goed voorbeeld in de kijker plaatsen? Geef het door aan de onderwijsondersteuner op jouw school of contacteer het Onderwijscentrum Brussel. 

Brussel Vol Taal - logo
© VGC

Aandacht voor vorm: correctieve feedback (GBS Windroos)

Het viel leerkrachten op dat leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar veel vormelijke spreekfouten maken. Bovendien gaat het om dezelfde fouten als in de lagere klassen. Het team stelde vast dat heel wat vormelijke fouten niet verdwijnen naarmate de leerlingen ouder worden.

In Windroos verbeterden de leerkrachten nochtans voortdurend de leerlingen. Constant en lukraak verbeteren bleek geen effect te hebben. Hierdoor vroegen ze zich af:

  • Is het voortdurend verbeteren van alle fouten de juiste aanpak?
  • Moet ik alle fouten verbeteren?
  • Hoe komt het dat oudere leerlingen dezelfde fouten maken als leerlingen in het 2de leerjaar?
  • Vermindert het constant corrigeren de spreekdurf van de kinderen?

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

Meertalig project (VBS Pistache)

De school creëert een krachtige taalleeromgeving, zowel voor het Nederlands als voor het Frans. Zo zet ze in op de eindtermen Nederlands en tegelijk op een maximaal aanbod Frans. Daarbij hanteert de school het principe van één persoon – één taal. Dit betekent dat er zowel leerkrachten zijn die Nederlands als moedertaal hebben, als leerkrachten die Frans als moedertaal hebben. De klasleerkrachten spreken Nederlands. Voor elke 3 à 4 klassen is er minstens halftijds een leerkracht aanwezig die Frans spreekt.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

Flexibel taaluren inzetten (Mater Dei)

In de lessen Frans voelen Nederlandstalige leerlingen zich vaak wat verloren omdat hun medeleerlingen die taal erg vlot beheersen en zij beginners zijn. Franstalige en anderstalige leerlingen ervaren dan weer het omgekeerde tijdens de andere lessen. Om dit op te vangen heeft de school taalcoaching Frans en Nederlands in het leven geroepen.

Meer weten? Download de infofiche  van dit praktijkvoorbeeld.

Lesonderwerp tastbaar maken (Cardijnschool)

In het opleidingsgedeelte grootkeukenmedewerker van de OV3-richting ‘Horeca’, bereiden de leerlingen grootkeukengerechten. Ze doen dit aan de hand van stappenplannen. Veel anderstalige leerlingen struikelen over de termen en begrippen die hierin voorkomen. Om deze struikelblokken weg te nemen, visualiseert de leerkracht de ingrediënten, de kookinstructie en de benodigdheden en maakt ze zo tastbaar mogelijk.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

Wist-je-datjes voor ouders over meertaligheid (De Klimpaal)

De school stimuleert ouders die thuis geen Nederlands spreken om in de thuistaal te spreken met hun kinderen. Daarnaast informeert de school ouders op verschillende manieren over meertaligheid en het verloop van de taalverwerving.

De ouders organiseren zelf wekelijks een oudercafé. Tijdens enkele van die oudercafés gaat een klasleerkracht, ondersteuner of directie met hen in interactie over wist-je-datjes over meertaligheid.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.

Effectieve taaldidactiek voor ex-OKAN-leerlingen in het BuSO (Cardijnschool)

De school ontwikkelde een kijkwijzer, gebaseerd op de 12 bouwstenen voor effectieve didactiek om de lessen in de OKAN-klas te observeren. Leerkrachten gebruiken deze kijkwijzer in hun lessen en houden zo rekening met de meertalige achtergrond van de ex-OKAN-leerlingen in hun klas.

Meer weten? Download de infofiche van dit praktijkvoorbeeld.