Interviews met leerlingen over meertalig zijn

Je maakt met de leerlingen filmpjes of audiofragmenten. Daarin vertellen ze over hun ervaringen met meertaligheid op school en in het dagelijks leven. Hoe is het om meertalig/eentalig te zijn? Welk belang hechten ze aan de verschillende talen die ze spreken? Hoe ervaren ze het als ze gestraft worden om de taal die ze spreken? Welke taal vinden ze de mooiste, de leukste, de handigste?

Je neemt hiervoor interviews af bij de leerlingen aan de hand van een vragenlijst of je laat de leerlingen als spreekopdracht hun ervaringen vertellen door hun talenpaspoort toe te lichten.

Doelgroep
SO: 1e graad
SO: 2e graad
SO: 3e graad