Leeswijzer bij de activiteiten

Welke info vind je bij iedere activiteit?

Welke info vind je bij iedere activiteit?

Hoe werk je aan specifieke doelen, ontwikkelingsdoelen en eindtermen?

Hoe werk je aan specifieke doelen, ontwikkelingsdoelen en eindtermen?

Welke info vind je bij iedere activiteit?

Alle activiteitenfiches zijn op dezelfde manier opgebouwd. Zo zie je snel of een activiteit geschikt is voor jouw klas en aansluit bij wat jij wilt bereiken:

  Categorieën

  • Tolereren: wat betekent het om tijdens informele momenten andere talen toe te laten? Zijn er ook concrete activiteiten die daarbij aansluiten?
  • Waarderen: met welke activiteiten kun je expliciet aandacht besteden aan de talige diversiteit? Hoe maak je de talige diversiteit zichtbaar in de les?
  • Inzetten: wat kun je in de les en tijdens activiteiten op school doen om de verschillende talen als opstap voor het leren te gebruiken?
  • Thuistalen verbieden tast het welbevinden van de leerlingen aan en heeft zelfs een averechts effect op hoe vlot ze Nederlands verwerven. Daarom vind je hier geen activiteiten die zo’n aanpak bekrachtigen. 
   Meer info? In Stap 1: Hoe leer je een taal en Stap 2: Wie zijn mijn leerlingen? vind je alle informatie die je nodig hebt om te weten
   • welke aanpakken wel werken
   • welke factoren een positieve of negatieve rol spelen op hoe gemakkelijk leerlingen de schooltaal verwerven

  Het Onderwijscentrum Brussel geeft vormingen en leerlabo’s over dit thema om de Brusselse scholen van het Nederlandstalig onderwijs hierbij te helpen.

  © VGC - fotograaf Julie Landrieu

  Tags

  Er staan ook tags bij elke activiteit. De verschillende tags geven aan waar de nadruk op ligt in de activiteit, namelijk:

  • Leren over taal: met deze activiteiten geef je de leerlingen inzicht in hoe taal leren werkt en welke gelijkenissen en verschillen er tussen talen zijn.
  • Taalprofiel: deze activiteiten brengen de talige diversiteit in de klas in kaart en geven zicht op het talenrepertoire van de leerlingen.
  • Aandacht voor vorm: deze activiteiten helpen leerlingen belang te hechten aan correct en accuraat zijn in hun taalproductie.
  • Thuistaal als opstap: deze activiteiten tonen hoe je de thuistalen kunt inzetten om Nederlands of vreemde talen leren gemakkelijker te maken.
  • Welbevinden: de hoofdbedoeling van deze activiteiten is dat leerlingen zich goed voelen over de talen die ze kennen en hun betrokkenheid verhoogt.
  • Talenbeleid: deze activiteiten helpen het talenbeleid van de school vorm te geven.
  • Talensensibilisering: met deze activiteiten leren de leerlingen over talen, ontdekken ze de veelheid aan talen en ontwikkelen ze taalgevoeligheid.
  • Ouderbetrokkenheid: deze activiteiten betrekken ouders bij het taalleerproces dat de leerlingen op school doorlopen.

  Doelgroep, duur en vak

  Daarnaast vind je voor welke leeftijdsgroep de activiteit geschikt is en krijg je een indicatie van de tijd die je ervoor nodig hebt. Op de fiches voor het secundair onderwijs zie je ook in welke vakken de activiteit past.

  Beschrijving, voorbeelden, materialen en achtergrondinformatie

  Verder staat op elke activiteitenfiche een korte beschrijving van de activiteit en vind je er voorbeelden en doorverwijzingen naar meer materiaal. Voor wie meer achtergrondinformatie wilt, staan er ook telkens bronnen bij vermeld.

  Zoek activiteiten voor in de klas en op school.

  Terug naar boven

  Ontwikkelingsdoelen en eindtermen

  Door de meertaligheid van je leerlingen een plaats te geven in de klas of op school werk je aan een aantal specifieke doelen, ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Die doelen lopen voor de verschillende voorgestelde activiteiten veelal gelijk en staan dus niet vermeld op de fiches. Download hier het doelenoverzicht.

  Voor het kleuter- en lager onderwijs vind je een selectie ontwikkelingsdoelen en eindtermen uit:

  • het leergebied Nederlands
  • het leergebied wereldoriëntatie
  • het leergebiedoverschrijdende thema sociale vaardigheden

  De eindtermen in het secundair onderwijs variëren per graad en per finaliteit. Daardoor biedt zelfs een selectie uit die grote hoeveelheid eindtermen nog weinig structuur. In het bijgaande doelenoverzicht  vind je daarom een selectie van de relevante sleutelcompetenties en de bouwstenen die daarbij ter zake zijn. Die bouwstenen geven een inhoudelijke richting aan voor de verschillende graden van het secundair onderwijs. Ze zijn generiek geformuleerd en dragen geen niveau in zich. De concrete invulling ervan en het niveau hangen af van de eindtermen per stroom (1e graad) of finaliteit (2e en 3e graad).

  Zoek activiteiten voor in de klas en op school.

  Terug naar boven

  Brussel Vol Taal - logo
  © VGC